Stacja Muzeum

Stacja Muzeum znajduje się w centrum Warszawy, na terenie byłego dworca Warszawa Główna. Jest ona czynne codziennie od godziny 10:00 do 18:00. Bilet normalny kosztuje 12 zł, ulgowy 6 zł, a rodzinny 2+3 za 35 zł. Dzieci do lat 7 wchodzą za darmo. W poniedziałki wstęp do Stacji Muzeum jest bezpłatny dla każdego. Istnieje również możliwość zakupu biletu rocznego normalnego za 80 zł lub bilet rocznego ulgowego za 50 zł. Są to bilety imienne, ważne 12 miesięcy od daty zakupu i uprawniające do nielimitowanych wejść do Stacji Muzeum w Warszawie.

Stacja Muzeum składa się z dwóch części: sal wystawowych i skansenu. W głównej sali wystawowej prezentowane są modele kolejowe, zarówno taboru historycznego, jak i współczesnego. Druga z sal prezentuje historię kolejnictwa od 1928 roku do dnia dzisiejszego. Znajdują się tu liczne urządzenia kolejowe, mundury czy sztandary a także makieta w skali H0. Natomiast na terenie skansenu znajduje się kilkadziesiąt eksponatów na tor 1435 mm, w tym lokomotywy parowe, spalinowe i elektryczne, wagony towarowe, osobowe i specjalistyczne. Wśród lokomotyw można wyróżnić szczególnie bogatą i ciekawą kolekcję parowozów pośpiesznych, osobowych oraz beztendrowych. Znajduje się tu m.in.: Parowóz Pm3-3, Parowóz Pm2-34, Parowóz Pu29-3, Parowóz Os24-10, Parowóz OKl27-26, Parowóz TKp 4147, Parowóz TKz 211, Parowóz TKl100-16, Parowóz TKi3-119, Parowóz TKc100-1, Parowóz Oi1-29, Parowóz OKo1-3, Parowóz OKi1-28, Parowóz Oka1-1, Parowóz bezpaleniskowy TKb[b] 10282 oraz Parowóz Tkb 3 z 1880 roku. Własnością Muzeum Kolejnictwa jest również Parowóz Pm36-2, który od wielu lat znajduje się w Parowozowni Wolsztyn. Wśród innych eksponatów można wyróżnić: salonkę Bieruta, lokomotywę pancerną, wagon artyleryjski, wagon chłodnię, czy dźwig NIEMAG.

Oficjalna strona internetowa: Stacja Muzeum

Mapa z zaznaczoną (w przybliżeniu) Stacją Muzeum:

Mini galeria Stacji Muzeum

11.09.2015 Główna sala wystawowa Stacji Muzeum (strona prawa 11.09.2015 Główna sala wystawowa Stacji Muzeum (strona lewa) 11.09.2015 Druga sala wystawowa Stacji Muzeum 11.09.2015 Model parowozu Rocket (Rakieta) 11.09.2015 Model lokomotywy elektrycznej E 17 11.09.2015 Model parowozu Ty45 11.09.2015 Wagon artyleryjski WP870028, lokomotywa pancerna PzTrWg16 WP870027 i wagon Ashx01 (w głębi) 11.09.2015 Główna aleja skansenu 11.09.2015 Dźwig NIEMAG (po lewej) oraz parowozy beztendrowe 11.09.2015 Parowóz Ol49-21 11.09.2015 Lokomotywa elektryczna EU20-24 11.09.2015 Parowóz Ty42-120