Reklama

Kolejowa Turystyka

Turystyka kolejowa

Kolejowa turystyka to rodzaj turystyki związanej z wykorzystaniem taboru i infrastruktury kolejowej. Turystykę tą możemy podzielić przede wszystkim na turystykę kolejową zorganizowaną i turystykę kolejową indywidualną.

W przypadku turystyki kolejowej zorganizowanej, mamy do wyboru różnego rodzaju pociągi specjalne, które często przejazd koleją łączą z dodatkowymi atrakcjami a także parady czy imprezy okolicznościowe. Organizacją imprez kolejowych zajmują się głównie stowarzyszenia związane z koleją oraz przewoźnicy kolejowi. Dzięki turystyce kolejowej zorganizowanej możliwy jest przejazd linią kolejową wyłączoną z przewozów pasażerskich czy możliwość przejazdu taborem niewykorzystywanym w codziennej eksploatacji.

Turystyka kolejowa indywidualna to przejazdy pociągami planowymi w celu np. samego przejazdu koleją czy zwiedzania obiektów infrastruktury kolejowej. W ramach turystyki kolejowej indywidualnej mamy możliwość zwiedzenia różnych muzeów czy skansenów kolejowych, a także przejazdy kolejami wąskotorowymi, które w okresie letnim organizują pociągi rozkładowe.