Parowozy w ruchu planowym

28.08.2013 Parowóz 0l49-59 zbliża się do stacji w Szreniawie 21.08.2013 Parowóz Ol49-59 zbliża się do Wolsztyna 21.08.2013 Lokomotywa parowa Ol49-59 zbliża się do Wolsztyna 21.08.2013 Parowóz Ol49-59 wyjeżdża z Wolsztyna 12.08.2013 Parowóz Ol49-59 wyjeżdża ze stacji Poznań Główny 28.08.2013 Parowóz Ol49-59 zjeżdża na kanał oczystkowy we Wolsztynie 09.09.2013 Parowóz Ol49-69 zbliża się do wiaduktu w Adamowie 09.09.2013 parowóz 0l49-69 wyjeżdża ze stacji w Wolsztynie 09.09.2013 Parowóz 0l49-69 mija semafory kształtowe we Wolsztynie 10.09.2013 Parowóz Ol49-69 zatrzymuje się na przystanku Rostarzewo 10.09.2013 parowóz Ol49-69 zatrzymuje się na stacji Rakoniewice 10.09.2013 Parowóz Ol49-69 opuszcza stację Rakoniewice 28.08.2013 Parowóz Ol49-69 opuszcza kanał oczystkowy we Wolsztynie 11.09.2013 Parowóz Ol49-69 wyjeżdża z Wolsztyna 22.10.2013 Parowóz Ol49-59 przejeżdża przez Adamowo 22.10.2013 Parowóz Ol49-59 przejeżdża przez most w Adamowie 22.10.2013 Lokomotywa parowa Ol49-69 wyjeżdża z Wolsztyna 22.10.2013 Parowóz Ol49-69 wyjeżdża z Wolsztyna 23.10.2013 Parowóz Ol49-59 stoi na stacji w Granowie Nowotomyskim 23.10.2013 Parowóz Ol49-59 wyjeżdża ze stacji w Granowie Nowotomyskim 25.10.2013 Parowóz Ol49-69 rusza ze stacji w Szreniawie 11.09.2013 Parowóz Ol49-69 zbliża się do stacji w Wolsztynie 12.09.2013 Parowóz Ol49-69 mija semafory kształtowe wjazdowe w Wolsztynie 28.12.2013 Parowóz Ol49-69 wraca do Wolsztyna 28.12.2013 Lokomotywa parowa Ol49-69 mija semafory kształtowe w Wolsztynie 28.12.2013 Lokomotywa parowa 0l49-69 zbliża się do tarcz ostrzegawczych w Wolsztynie 28.12.2013 Lokomotywa parowa Ol49-69 minęła tarcze ostrzegawcze w Wolsztynie 25.02.2104 Lokomotywa parowa Ol49-59 za przystankiem Nowy Widzim 25.02.2014 Lokomotywa parowa Ol49-69 mija nastawnię WL w Wolsztynie 28.12.2013 Parowóz Ol49-69 rusza z kanału oczystkowego w Wolsztynie 28.12.2013 Parowóz Ol49-69 na obrotnicy w Wolsztynie 04.02.2014 Parowóz Ol49-69 zbliża się do Wolsztyna 04.02.2014 Parowóz Ol49-69 wyjeżdża z Wolsztyna 04.02.2014 Parowóz Ol49-69 przed tarczą ostrzegawczą w Wolsztynie 04.02.2014 Parowóz Ol49-69 zbliża się do mostu w Adamowie 10.03.2014 Parowóz Ol49-59 między Perkowem a Nowąwsią Mochy 10.03.2014 Parowóz Ol49-59 z widocznym tle pocysterskim kościołem w Przemęcie 10.03.2014 Parowóz Ol49-59 zbliża się do stacji Nowawieś Mochy 10.03.2014 Parowóz Ol49-59 mija posterunek w Nowejwsi Mochy 29.03.2014 Parowóz Ol49-59 manewruje z wagonami w Wolsztynie 29.03.2014 Parowóz Ol49-59 manewruje na stacji w Wolsztynie 29.03.2014 Parowóz Ol49-59 zbliża się do tarcz ostrzegawczych w Wolsztynie 29.03.2014 Parowóz Ol49-59 wyjeżdża z Wolsztyna 29.03.2014 Parowóz Ol49-59 z semaforami kształtowymi w Wolsztynie 29.03.2014 Lokomotywa parowa Ol49-59 z semaforami kształtowymi w Wolsztynie 31.03.2014 Parowóz Ol49-59 sto na przystanku Błotnica 31.03.2014 Parowóz Ol49-59 wyjeżdża z przystanku Błotnica 31.03.2014 Lokomotywa parowa Ol49-59 wyjeżdża z przystanku Błotnica 31.03.2014 Lokomotywa parowa Ol49-59 zbliża się do przystanku Błotnica 31.03.2014 Parowóz Ol49-59 zbliża się do przystanku Błotnica