Imprezy kolejowe

Imprezy kolejowe wykorzystują tabor oraz infrastrukturę kolejową w celach turystycznych bądź branżowych i mają charakter zorganizowany. Imprezy można podzielić na:

  • pociągi specjalne – ze względu na rozbudowaną tematykę opisane osobno,
  • parady – imprezy na których prezentowany jest tabor kolejowy w formie przejazdów lokomotyw lub całych składów na krótkim odcinku danej linii lub na terenie skansenu kolejowego, paradom towarzyszą liczne atrakcje dodatkowe, pociągi retro, organizowane są pociągi dojazdowe na paradę; parady są organizowane w tych samych miejscach raz do roku
  • imprezy okolicznościowe – imprezy organizowane z okazji różnych świąt czy uroczystości np. Dzień Dziecka, Dzień Kolejarza, mają charakter ogólnopolski i nie są przypisane do żadnego konkretnego miejsca, są bardzo popularne na kolejach wąskotorowych; mogą mieć charakter pociągu specjalnego z dodatkowymi atrakcjami, prezentacji taboru czy atrakcji dla dzieci realizowanych na terenie skansenu
  • targi- prezentacja taboru dla celów komercyjnych